Jak nejlépe využít i si užít období Sluce v Rybách

Poselství, které mi právě přichází:

Zítra, v neděli 23. 2. 2020 v 16:31 nastává novoluní v Rybách. Důležité hlavně pro Rybičky. Ale i pro všechny ostatní.

Proč mám potřebu o tomto novoluní napsat?

Uvědomme si, při této příležitosti, přírodní cykly. Kdy vlastně začíná rok a kdy končí?

Nemyslím tím nějaký kalendářní. Myslím tím přírodní. Přírodní = přirozený rok začíná jarní rovnodenností, vstupem Slunce do Berana a prvním jarním dnem, kolem 21.3. (plus mínus den až dva, podle přesného vstupu Slunce do Berana) Do té doby příroda spí a nabírá síly.

Do té doby, tedy hlavně právě v období Ryb, které tu máme od této středy 19. 2. 2020 5:57 až do pátku 20. 3. 2020 4:50 (kdy vstupuje slunce do Berana a tím nastává jarní rovnodennost a začíná jaro a tím i celý nový astrologický i přírodní rok), je to pro nás měsíc na to, abychom se věnovali všemu vnitřnímu. Abychom se zastavili, nic úplně nezačínali, neprováděli žádné kůry, ať už detoxikační nebo naopak výživné.

Abychom se opravdu zastavili, dali do klidu a do stavu tak říkajíc meditačního. Je to období spánku těsně před rozedněním. Jsme před startem.

To znamená, dotahujme věci z celého minulého ročního období, ale ne už fyzicky, ale teď už vnitřně. Jako kdybychom se vrátili z nějaké výpravy (kterou byl právě náš předchozí rok), sedli si ke krbu a sepisovali si své zážitky, dojmy a vjemy, které nám během té výpravy přišly. Čas určitého sumírování, zúčtování, osobního zhodnocení, ve smyslu, co se nám podařilo, co nám toto období dalo za nová uvědomění a životní posuny a plánování, čemu se ještě budeme věnovat v roce novém, co ještě chceme dotáhnout a hlavně, co nového bude naším tématem pro tento nový rok.

Je to období klidu a zároveň příprav. Ale těch vnitřních. Ujasnění si kdo jsem byla, kdo budu, co budu, jakým směrem se vydám v tom novém roce.

A tyto energie budou nejsilnější právě o tomto novoluní v neděli 23.2.2020 16:31 (a po celou dobu Luny v Rybách od neděle 7:37 do út 19:47) Tak jich krásně proto využijme.

Co vám k tomu přichází a k čemu vás to inspirovalo?

Přeji krásné období klidu a uvnitřnění a úžasné odvážné plány, kterým ať se v tom novém období daří!

Připravte si teď půdu, v tom nefyzickém slova smyslu, půdu v sobě.

Jitka Božena

Tento článek smí být šířen v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky http://jitkabozena.cz/ a všemi dalšími aktivními odkazy v článku, včetně této poznámky.

Jitka Božena

„Nalézáš opravdu radost v práci, kterou děláš a v životě, který žiješ?“ Mým posláním je, že k této naplněnosti a spokojenosti provázím i ostatní, aby i oni našli odvahu jít cestou svého poslání a dovolili si být opravdu sami sebou. Více o mně si přečtete zde>>