Proč mám svou práci nastavenou tak, jak mám a jak to nemám a proč?

Proč mám svou práci nastavenou tak, jak mám a jak to nemám a proč?

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovalo už několik situací, které jsem sama někde zažila nebo slyšela vyprávět od svých klientů, při kterých jsem si řekla, tak takhle tedy ne.

Sama jsem, asi jako každý, pro koho je v životě důležitý stálý osobní rozvoj, v životě absolvovala dost „individuálů“ u různých kolegů. Také mám k tomu samozřejmě zprávy od mých klientů, co kde a jak zažili. Nikoho tu nebudu a nechci pomlouvat, každý to má nastavené tak, jak to vyhovuje jemu, a věřím, že i tak, jak podle něho je to nejlepší pro klienta. Ale z těchto zkušeností já vím, co a jak určitě nechci, a tak to tak nedělám a na čem mi naopak záleží, a tak to tak dělám:

  1. Nechci nikomu říkat, co se (mu) stane. To je naimplantování informace do podvědomí, jak už jsem o tom psala výše. Pro mě je důležité, aby každý měl informace, jaké mu jdou do čeho energie, ale sám měl svou svobodnou vůli se nezkresleně rozhodnout, kterou cestou se vydá, zda do toho půjde, či ne a tím pádem, zda se „to“ stane nebo ne.
  2. Vždycky, když jsem byla k někomu objednaná, mi vadilo, když měl na mě jen omezený čas, např. hodinu a za necelou třeba tu hodinu, už zvonil další klient. Chápu, že to tak někdo kvůli finanční efektivnosti může mít, ale v tomhle já budu raději neefektivní ve prospěch a pohodlí klienta.
  3. To samé, když si terapeut během sezení přijímal telef. hovory.
  4. Vadilo mi také, když jsem si uvědomila, že když odejdu a zavřu dveře, pokud se neobjednám na další sezení, že nemám šanci se na něco dozeptat, co mi ještě k tomu probíranému třeba cestou domu nebo druhý den přišlo. Ano, mohla jsem se pokusit napsat e-mail, ale většinou jsem se odpovědi stejně nedočkala nebo ve formě, že se na to můžeme příště ještě podívat. Právě pro tohle jsem zavedla to, že když vás něco ještě takhle záhy k tomu napadne, tak se můžete dozepat emailem a to bezplatně, v rámci ceny předešlé konzultace. Nejde samozřejmě o další a další témata, ale jde o téma probírané. Také o dovysvětleni, pokud si uvědomím, že vlastně nevím, zda jsem tomu úplně dobře rozuměla. Tuto možnost u mě máte do týdne od setkání, což je dostatečná doba na dozvuky.
  5. Celkově to cítím a mám tak, že kdo se jednou stane mým klientem, má to jako takové „členství v klubu“. Tím myslím, že má moji péči a podporu, může se na mě obrátit, když potřebuje, jsem tu pro něj (samozřejmě myšleno v rozumné míře dané povahou této práce) a to funguje. To je to, co jsem vždy já od terapeutů chtěla a většinou to tak nebylo.
  6. Co dalšího pro mě je v životě, ať už se objednávám kamkoli důležité, je, aby se mi dostalo toho, co potřebuji, když to právě potřebuji. Tím myslím, teď právě mám nějaký problém, nějak se cítím a potřebuji a chci to řešit právě teď. Když se mi ale dostane odpovědi, že objednání je až za několik týdnů či měsíc, tak to je mi na nic. V tu dobu už bude úplně jiná situace a já potřebuji pomoct teď. Proto já se snažím vždy klientům vyjít vstříc a dle akutní potřeby najít termín co nejdříve. Pro stálé klienty, v případě, že to osobně časově zrovna rychleji nejde, poskytuji aspoň první pomoc v podobě předem domluvené telef. komunikace. Tato forma je z určitých energetických důvodů jen pro ty, co už u mne někdy byli osobně. Zkrátka, všechno se dá nějak vymyslet, důležité je, aby člověk dostal pomoc a podporu, když jí zrovna potřebuje.
  7. Co je pro mne jako pro klienta také velmi důležité, pokud s někým pracuji na svém posunu, že potřebuji se nejen moci na svého „kouče“ průběžně s čímkoli obrátit, ale také určité povzbuzování, „nakopávání“ od něj. Že v tom nejsem sama, že tu podporu mám. Že i někomu jinému než mně záleží na té mé cestě, na tom mém posunu. A právě i pro tuto podporu jsem pro své klienty tady.
  8. Zakládám si na opravdu individuálním přístupu. Dnes hodně kolegů řeší věci hromadně na dálku např. webináři, e-kurzy a poradenství k tomu pak prostřednictvím hromadných facebookových skupin. Nic proti tomu, také je to způsob, třeba někomu vyhovuje. Mně samotné vyhovuje hodně individuální přístup, proto ho poskytuji i druhým. Řeším s lidmi hodně osobní věci.
  9. Důležitost osobního setkávání a ne přes skypy apod. Pro mne osobně je to tedy velký rozdíl proč? Energie, bezpečí, změna prostředí, věnujete ten čas jen sobě, udělali jste si na sebe čas a i cesta na místo setkání už k tomu času a naladění patří…

Každý jsme originál, každému vyhovuje a proto i preferuje jiný přístup. Já jsem vám zde popsala, co bylo vždy (a je) důležité pro mne, když jsem se někam objednávala a z toho také vychází můj přístup.

Pokud některé z bodů zde souhlasně rezonovali i s vámi, můžete to i zažít osobně.

Případné další dotazy a objednaní se zde

Jitka Božena

Jitka Božena

„Nalézáš opravdu radost v práci, kterou děláš a v životě, který žiješ?“ Mým posláním je, že k této naplněnosti a spokojenosti provázím i ostatní, aby i oni našli odvahu jít cestou svého poslání a dovolili si být opravdu sami sebou. Více o mně si přečtete zde>>