Nemáte to normálně?

Lidstvo tu postupně vytvořilo nějaký systém, který určuje, co je dobré a co špatné. V tomto duchu se pak snaží všechny lidi v něm mít. Když náhodou některý jedinec z těchto „norem“ vybočí (ať už v jakémkoli smyslu), dostává hned nálepku nemocný (ne-mocný), nenormální (ne-normální) apod.

Proto každá odchylka z toho normálu, podle systému, je „problémem“, který se „musí“ „léčit“ neboli vrátit zpátky do „normálu“, jak systém uznává za vhodné. Aby zase ten jedinec byl hezky takový, jako většina.

No a tak při sebemenší odchylce od většiny jsou lidi posílány k doktorům či terapeutům. Ty se je, většinou, svými naučenými metodami od systému snaží dostat zpět do té „normy“, aby byly normá-lní. A když se jim to nedaří, tak dají tomuto ne-normálnímu jedinci „léky“- ovlivňovadla jeho „ne-normálnosti“ do normálnosti. A to teď myslím jak ohledně psychické ne-normálnosti, tak fyzické, prostě jakéhokoli odchýlení se od normy většiny, v jakékoli oblasti, od normy, jakou ji chce mít systém.

Přijde vám to v pořádku?

Pokud ano, tak si tohle v systému užívejte a snažte se zuby nehty být normální a zapadat jim do normy.

Pokud ne, naprosto vás chápu. To značí to, že nejste ovce a že jste vědomí. Protože jsme, jací jsme. Každý jsme úžasný originál, který originálně funguje. Kdysi se říkalo, co člověk, to originál.  A od toho tu je i tolik jedinců, aby se navzájem doplňovali a obohacovali svými originalitami a doplňovali se svými různými schopnostmi.

Mnoho „odborníků“ pracuje dle systému. Snaží se v lidech „opravit“ ty „problémy“ s odchýlením se od normy. Protože tak se to v systému naučili – tohle je dobré, tohle už je špatné, takhle to „má“ být.

Já to mám jinak. Protože celý život sama nechci zapadat do žádné škatulky většiny a cpát se do té „normálnosti“, vidím ty originály i v druhých. A vidím je moc ráda. Pomáhám lidem v sobě objevit a hlavně přijmout tu svou jedinečnost, tu svou originalitu, ty své dary v jedinečném složení. A nejen se ze své originality radovat, ale zároveň ji plně v životě využít a rozvíjet a obohacovat jí svět.

Pro Zemi je každý originální jedinec darem a to nemůže být jedinečně zopakováno!

Jedině takoví jedinci, kteří se v historii vymykali „normálu“, tu něco dokázali, tu něco zanechali, nějaký pokrok, nějaké vynálezy, nové pohledy. I když často ve své době byli nepochopeni a dívalo se na ně jako na ne-normální podivíny, tak bez těchto jedinců by nebyl vývoj, pokrok.

Takže nebojte se své originality a toho, když se cítíte, že nezapadáte do škatulky, jak vám třeba okolí říká, „že byste měli“. Rozvíjejte v sobě svou jedinečnost a originalitu.

Jitka Božena

11.11.2018 v 11:11 = 11-11-11-11-11

P.S. Ta jinakost je zde myšlena úplně ve všem. Třeba někdo jinak tráví, dělají mu dobře jiné potraviny, které jsou jinak pro „většinu“ zařazeny jako „nezdravé“. Nebo má někdo jiné složení krve, které se něčím odchyluje od normy, ale tomuhle tělu to nijak nevadí (dokud mu není řečeno, že mu to vadí). Ale to ještě nemusí znamenat, že to tomu jedinci nedělá dobře. Někdo může mít jiný biorytmus, lépe se mu fungovat v hodinách, kdy by „většina“ „měla“ spát. A tak je z toho nešťastný a řeší to „léky“ na spaní. Prostě cokoli, co je vám říkáno, že není „normální“, může být a často je právě pro vás v pořádku. Jen se to naučit chápat, přijmout to, mít to rád, vidět to jako svou jedinečnost a využít této své jedinečnosti!

Tento článek smí být šířen v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky http://jitkabozena.cz/ a všemi dalšími aktivními odkazy v článku, včetně této poznámky.

Jitka Božena

„Nalézáš opravdu radost v práci, kterou děláš a v životě, který žiješ?“ Mým posláním je, že k této naplněnosti a spokojenosti provázím i ostatní, aby i oni našli odvahu jít cestou svého poslání a dovolili si být opravdu sami sebou. Více o mně si přečtete zde>>