Dovolit si žít podle přání a záměru své duše

Žijete podle přání a záměru své duše?

Co by si přála vaše duše a proč je tu? Jaké je poslání vaší duše nyní v tomto životě?

Kdy jste si naposledy položili tyto otázky? A přitom je to tak důležité. A zvlášť nyní, v této době.

V současnosti se nacházíme v době, kdy mnoho lidí bylo zastaveno a dovedeno k přehodnocení svých dosavadních způsobů života. A to jednak ve smyslu hodnot. A jednak často i ve smyslu uvědomění si potřeby řešení proměny svého dosavadního způsobu života i práce. Na tyto témata, z pohledu vyššího, tj. z pohledu duše, se také podíváme.

Jak se má vaše duše?

Zvlášť v tuto dobu, kdy soukolí každodenního života v této realitě často přehluší hlas naší duše. A tak  se často stává, že si najednou uvědomíme (že nějak cítíme), že nejdeme po životním směřování, které si původně naše duše zde vytyčila.

Jak to poznáme?

Poznáme to tak, že nám tato otázka zarezonuje, že nás přitáhne – přiměje k zastavení a k přenastavení našich dosavadních směrů. Protože cítíme, že tohle není úplně (nebo tohle není to všechno) to, co tu máme za úkol, co bychom chtěli dosáhnout, my sami osobně, neboli něco uvnitř nás – naše duše.

Nyní je právě ten ideální čas k zastavení a nastavení právě tohoto našeho skutečného, toho pravého, směřování zde.

Někdy stačí malé poupravení našeho současného směřování, někdy se rozhodneme pro krok větší a to by mělo být ideálně vše v souladu právě s přáním a posláním naší duše v tomto životě.

Nezapomněli jste v této době právě na svou duši a její poslání zde?

A přitom je to základ, ze kterého vše dlouhodobě vychází. Veškerý náš úspěch v životě, to jak a jestli se nám v něčem bude dařit. Hlavně také naše spokojenost a to, jak se nám právě daří (a to i finančně, tak i zdravotně), závisí právě hodně na tom, jak se cítí, jak je spokojena, naše duše.

Protože, když není spokojená duše, cítí to tělo a to tím pádem není v plné kondici a je pak náchylnější ke zdravotní disbalanci. A naopak, pokud je spokojená duše, dává to sílu tělu a to je pak krásně zdravé, protože co by mohlo tento spokojený „tandem“ ohrozit?

Často v záplavě řešení hmotných starostí, zapomínáme právě na svou duši, která je ale vlastně tím, proč tu vůbec jsme, proč vůbec existujeme.

A přitom pokud bychom se napojili na svou duši, na to, co chce a co je jejím posláním zde, tak by nám to velmi usnadnilo právě tyto starosti a řešení a přineslo by nám to život v sebe-realizaci, a tak s větší lehkostí a smysluplností.

Tento čas z pohledu duše

Jak se nyní má vaše duše? Co by si přála vaše duše a proč je tu? Jaké je její, tedy to vaše, poslání v tomto životě?

Jak jste si na tyto otázky odpověděli?

Dívat se na život z pohledu duše

Dokážete se podívat na život a všechny vaše životní situace, i dobu současnou, z pohledu duše?

Z pozice duše, ne těla, ani ne ega.

Tento úhel pohledu je velmi důležitý, a když ho začnete aplikovat, uvidíte, že se vám velmi uleví. Že najednou zmizí dosavadní obavy a strachy a uvidíte úplně jiný smysl a souvislosti. Rozšíří se vám váš dosavadní úhel pohledu a spojitosti….

Co je pro duši nejdůležitější?

Pro duši je nejdůležitější její neustálý rozvoj a naplnění svého úkolu zde. A to vědomý rozvoj směrem, který si vytyčila. Neztrácet čas a energii. Neustále se rozvíjet a posouvat a rozšiřovat své vnímání a zkušenosti, které všechny podniká proto, aby šla za svým vytčeným cílem, za svým posláním. Každá za tím svým. Proto si i tady v tomto životě „rozdala karty“ = dala úkoly tak, aby se díky tomu co možná nejvíce posunula a urychlila svůj vývoj a posun.

Protože když duše dosáhne určitého poznání, určitého pochopení existence obecně, i existence své, svého života zde, tak na určitém stupni více zmoudří, což se projeví jako rozšíření vědomí, v praxi rozšíření „vidění“, ve smyslu, hlavně ohledně úhlů pohledu na život a situace, se kterými se dennodenně setkáváme a musíme řešit.

Znát svůj směr, ten svůj osobní jedinečný směr

Proto je pro každého velmi důležité najít a poznat právě ten svůj směr, směr a záměr své duše v tomto životě. Pak víme, kam směřovat, na co se soustředit, kam směřovat svou pozornost a svou energii.

V čem je ta vaše největší síla, potenciál a kapacita?

Dovolíte si být tím, kým skutečně, ve své pravé podstatě, jste?

Na kolik jste se jen doposud nechávali unášet životem, jen setrvačně žít a na kolik chcete už konečně být zdrojem toho, co v životě vytváříte, co žijete?

Nyní je ten správný čas, čas kdy je dobré se zastavit, ohlédnout se za svým dosavadním životem a svojí spokojeností s ním. A využít možnosti tohoto příhodného času a nastavit si, jak to chcete mít, jak to chcete mít do budoucna, tak, aby to bylo v souladu s přáním a nastavením té vaší duše.

Chtěli byste se o své duši a jejich záměrech v tomto životě dozvědět více? Jaké je přání a poslání právě té vaší duše v tomto životě?

Více se můžete dozvědět, pokud si zodpovíte všechny zde uvedené otázky nebo přímo uceleně prostřednictvím vašeho jedinečného kompletního rozboru přání a poslání vaší duše v tomto životě.

Přeji vám, ať se vám daří v hojnosti a to s maximální sebe-realizací a realizací snů a směrů vaší duše.

Tyto témata a otázky jsou posláním mé duše a tak v nich pomáhám lidem najít cestu a zorientovat se, co je to jejich jedinečné poslání zde.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Přeji vám příjemné dny s nastavením a realizací toho pravého poslání vaší duše

Jitka Božena a její Jiná cesta

http://jitkabozena.cz/

Autorka je průvodkyně a terapeutka k vědomému a spokojenějšímu životu. Poskytuje i dálkové písemné konzultace, výklady, rozbory a terapie na tyto a podobná životní témata.

Tento článek smí být šířen v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky http://jitkabozena.cz/ a všemi dalšími aktivními odkazy v článku, včetně této poznámky.

Jitka Božena

„Nalézáš opravdu radost v práci, kterou děláš a v životě, který žiješ?“ Mým posláním je, že k této naplněnosti a spokojenosti provázím i ostatní, aby i oni našli odvahu jít cestou svého poslání a dovolili si být opravdu sami sebou. Více o mně si přečtete zde>>